poniedziałek, 2 lutego 2009

Solaris i HP Smart Array Controller Driver

Na niektórych serwerach HP mamy kontrolery dyskowe 'HP Smart Array'.
Domyślnie nie ma do nich sterowników na płytach instalacyjnych Solarisa/OpenSolarisa, tak więc system nie widzi dysków twardych.

Jeśli używamy Solaris 10, to można pobrać sterowniki ze strony hp:
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1220948930/v46783/CPQary3-1.90-solaris10-i386.tar.gz

Sterowniki te nie współpracują z Solaris Express (przynajmniej instalator ich nie widzi).

Można to łatwo obejść.Oto struktura archiwum:
$ ls -alh
total 4474
drwxr-xr-x 5 estibi staff 10 kw 1 2008 .
drwx------ 3 estibi staff 7 lut 2 10:06 ..
-rw-r--r-- 1 estibi staff 1,4M kw 1 2008 CPQary3.144
-rw-r--r-- 1 estibi staff 516K kw 1 2008 CPQary3.iso
drwxr-xr-x 3 estibi staff 3 kw 1 2008 CPQary3.pkg
drwxr-xr-x 3 estibi staff 4 kw 1 2008 DU
-rw-r--r-- 1 estibi staff 20K kw 1 2008 LICENSE.CPQary3
-rw-r--r-- 1 estibi staff 1,3K kw 1 2008 README.CPQary3
-rw-r--r-- 1 estibi staff 17K kw 1 2008 RELEASENOTES.CPQary3
drwxr-xr-x 2 estibi staff 3 kw 1 2008 tools


Katalog 'DU' nagrywamy na płytę.
Na pendrive też można nagrać, jednak na systemie pcfs (lub jak kto woli fat, lub vfat) system nie rozróżnia małych i dużych liter,
a katalog 'DU' musi być widoczny jako 'DU',
system widzi go jednak jako 'du'...


Przed nagraniem należy zmienić 2 elementy:

$ cd DU/
$ ls -alh
total 11
drwxr-xr-x 3 estibi staff 4 kw 1 2008 .
drwxr-xr-x 5 estibi staff 10 kw 1 2008 ..
-rw-r--r-- 1 estibi staff 4 kw 1 2008 release.def
drwxr-xr-x 3 estibi staff 3 kw 1 2008 sol_210


$ vi release.def
$ cat release.def
211

$ mv sol_210 sol_211
$ ls -alh
total 11
drwxr-xr-x 3 103 staff 4 lut 2 12:00 .
drwxr-xr-x 3 root root 3 lut 2 12:00 ..
-rw-r--r-- 1 103 staff 4 lut 2 12:00 release.def
drwxr-xr-x 3 103 staff 3 kw 1 2008 sol_211

Nagrywamy cały katalog na płytę (tutaj dvd+rw):

$ growisofs -Z /dev/rdsk/c4t0d0s2 -R -J plyta-hp-sxce
WARNING: /dev/rdsk/c4t0d0s2 already carries isofs!
About to execute 'mkisofs -R -J plyta-hp-sxce | builtin_dd of=/dev/rdsk/c4t0d0s2 obs=32k seek=0'
Setting input-charset to 'UTF-8' from locale.
/dev/rdsk/c4t0d0s2: "Current Write Speed" is 4.1x1385KBps.
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 2698
Total directory bytes: 16384
Path table size(bytes): 124
Max brk space used 22000
266 extents written (0 MB)
builtin_dd: 272*2KB out @ average 0.0x1385KBps
/dev/rdsk/c4t0d0s2: flushing cache
/dev/rdsk/c4t0d0s2: stopping de-icing
/dev/rdsk/c4t0d0s2: writing lead-out

Przy startowaniu systemu SXCE, wybieramy '5' zmieniamy płytę instalacyjną na płytę ze sterownikiem.

Brak komentarzy: