sobota, 21 sierpnia 2010

Illumos i dodatkowe repo 145

Pracując przy kilku projektach, w tym Illumos.org, utworzyłem repozytorium IPS.
Celem było udostępnienie nowszych buildów niż Oracle udostępniło w pkg.opensolaris.org,
oraz szybsze testowanie i znaczne ułatwienie kompilacji konsolidacji ONNV i Illumos.

Repozytorium jest połączeniem podstawowych konsolidacji Solarisa:
- ONNV
- IPS
- CAIMAN

Paczki są w wersjach 145, dodatkowo IPS i CAIMAN mają bugfixy z buildów 146 i 147.

Podam prosty przykład jak zrobić aktualizację z b134 do b145.

Najpierw aktualizujemy OpenSolaris do najnowszej wersji (b134):

pkg set-publisher -O http://pkg.opensolaris.org/dev opensolaris.org
pkg refresh --full
pkg install -v SUNWipkg
pkg image-update -v
init 6

Po restarcie z wersji 134 robimy update do buildu 145:

wget http://hg.illumos.org/illumos-gate/raw-file/9d56504d6906/usr/src/tools/scripts/onu.sh
chmod +x onu.sh
./onu.sh -Ot os-devel_145 -U os-devel -u http://91.194.74.69:10000


Więcej informacji jak zbudować Illumos jest na wiki projektu:
https://illumos.org/projects/illumos-gate/wiki

Dodam tylko, że oprócz Illumos.org trwają prace nad dodatkowym projektem, który niedługo ujrzy światło dzienne :)

poniedziałek, 8 marca 2010

OpenSolaris b134

Nie było jeszcze oficjalnego maila, jednak repozytorium http://pkg.opensolaris.org/dev zostało zaktualizowane do wersji b134.

PKG powinien pokazać dostępne nowe wersje paczek:

# pkg refresh --full
# pkg image-update -vn

Również dostępne są obrazy iso na genunix.

Zabezpieczenia w Crossbow

Dzięki projektowi Crossbow, tworząc wirtualny interfejs sieciowy (VNIC) w OpenSolaris możemy nałożyć na niego ciekawe restrykcje, które mają znaczenie jeśli delegujemy VNIC do wirtualnej maszyny xVM lub Kontenera/Zony ze stosem TCP/IP typu exclusive.

# dladm create-vnic -l e1000g0 dmz1
# dladm set-linkprop -p maxbw=2 -p priority=low -p protection=mac-nospoof,ip-nospoof,restricted -p allowed-ips=192.168.10.11 dmz1
# dladm show-linkprop -p maxbw,priority,protection,allowed-ips dmz1

W tym przykładzie:
  • maxbw - ograniczamy ruch sieciowy do 2mb/s
  • priority - ustawiamy niski priorytet ruchu sieciowego na interfejsie
  • mac-nospoof - po zmienia adresu MAC pakiety są dropowane na poziomie kernela
  • ip-nospoof - pakiety są dropowane na poziomie jądra, jeśli jest ustawiony inny adres IP niż podany w 'allowed-ips'
  • allowed-ips - lista dozwolonych adresów IP, jakie można przypisać na interfejsie
  • restricted - wszystkie inna protokoły sieciowe za wyjątkiem IPv4, IPv6, ARP są dropowane

Postfix w OpenSolaris, a NIS+

Jeśli ktoś będzie kompilować Postfixa na OpenSolarisie nowszym niż b130, otrzyma następujący błąd:

"dict_nisplus.c", line 123: undefined symbol: nis_result
"dict_nisplus.c", line 123: undefined symbol: reply
"dict_nisplus.c", line 182: warning: implicit function declaration: nis_list
"dict_nisplus.c", line 182: undefined symbol: FOLLOW_LINKS
"dict_nisplus.c", line 182: undefined symbol: FOLLOW_PATH
"dict_nisplus.c", line 188: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 188: undefined symbol: NIS_SUCCESS
"dict_nisplus.c", line 189: undefined struct/union member: objects
"dict_nisplus.c", line 189: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 189: undefined struct/union member: objects_len
"dict_nisplus.c", line 189: warning: left operand of "." must be struct/union object
"dict_nisplus.c", line 193: warning: implicit function declaration: nis_freeresult
"dict_nisplus.c", line 196: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 196: undefined struct/union member: objects_val
"dict_nisplus.c", line 196: warning: left operand of "." must be struct/union object
"dict_nisplus.c", line 196: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 203: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 203: warning: left operand of "." must be struct/union object
"dict_nisplus.c", line 203: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 220: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 220: undefined symbol: NIS_NOTFOUND
"dict_nisplus.c", line 221: left operand of "->" must be pointer to struct/union
"dict_nisplus.c", line 221: undefined symbol: NIS_PARTIAL
"dict_nisplus.c", line 224: warning: implicit function declaration: nis_sperrno
"dict_nisplus.c", line 224: left operand of "->" must be pointer to struct/union
cc: acomp failed for dict_nisplus.c
make: *** [dict_nisplus.o] Error 1
make: *** [update] Error 1


Dzieje się tak dlatego, iż Postfix zakłada, że mamy biblioteki podsystemu NIS+, jednak ten system nazewniczy został usunięty w b131: Heads-Up: Removed NIS+ as Naming Service from Solaris Installer

Najlepszym rozwiązaniem problemu jest zdefiniowanie system OpenSolaris w src/util/sys_defs.h jako osobna platforma systemowa.
Prostszą i szybszą metodą jest usunięcie wpisu dotyczącą NIS+ ("#define HAS_NISPLUS") z pliku "src/util/sys_defs.h" w źródłach Postfixa.

Różnice w plikach wersji 2.7.0:

$ diff -u src/util/sys_defs.h_orig src/util/sys_defs.h
--- src/util/sys_defs.h_orig 2010-03-07 21:09:19.889612089 +0100
+++ src/util/sys_defs.h 2010-03-07 21:39:07.102353914 +0100
@@ -401,7 +401,6 @@
#define DEF_DB_TYPE "dbm"
#define ALIAS_DB_MAP "dbm:/etc/mail/aliases"
#define HAS_NIS
-#define HAS_NISPLUS
#define USE_SYS_SOCKIO_H /* Solaris 2.5, changed sys/ioctl.h */
#define GETTIMEOFDAY(t) gettimeofday(t)
#define ROOT_PATH "/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/ucb"


Następnie kompilujemy Postfixa. W najprostszej postaci:

$ make makefiles
$ make

Jeśli potrzebujemy kompilator GCC lub Sun Studio, można je zainstalować z repozytorium:
# pkg install -v gcc-dev

lub dla Sun Studio:
# pkg install -v sunstudio12u1
# ln -s /opt/sunstudio12.1 /opt/SUNWsproJeśli chcemy skompilować Postfixa za pomocą Sun Studio:
$ make makefiles CC=/opt/SUNWspro/bin/cc
$ make

sobota, 6 marca 2010

migracja ONNV do IPS

OpenSolaris b136 to przełomowy build, ponieważ od changesetu 11838 konsolidacja ONNV jest w stanie budować paczki IPS natywnie.
Dotychczasowy system aktualizacji systemu przez BFU/ACR zostanie wycofany w ciągu kilku najbliższych buildów.
Dla developerów systemu jest to spore uproszczenie ponieważ najnowszy build systemu będzie można zainstalować poprzez 'pkg image-update' lub przez wrapper 'onu'.

Na zdjęciu widać jak wygląda proces aktualizacji:

wtorek, 2 marca 2010

IPS - search

Taka mała ciekawostka.
Za pomocą 'pkg' można wyszukiwać pliki za pomocą ich hashy sha1.

W prostym przykładzie wyszukam /usr/bin/bash za pomocą jego hasha:

$ digest -a sha1 /usr/bin/bash
5e047055254cee181900f99553fe82af0e15e54f

$ pkg search 5e047055254cee181900f99553fe82af0e15e54f
INDEX ACTION VALUE PACKAGE
5e047055254cee181900f99553fe82af0e15e54f file usr/bin/bash pkg:/SUNWbash@3.2.50-0.122
5e047055254cee181900f99553fe82af0e15e54f file usr/bin/bash pkg:/SUNWbash@3.2.50-0.123

sobota, 9 stycznia 2010

Solaris jako domowy serwer

Robiąc kopie laptopa za pomocą 'rsync' na domowy komputer, zaciekawił mnie w pewnym momencie postęp kopiowania plików jaki pokazuje rsync, a w zasadzie, to jego brak..

Komputer pełniący rolę serwera pracuje pod kontrolą systemu OpenSolaris.
Logując się na serwer zauważyłem, że bardzo mało danych jest wysyłanych przez sieć, natomiast dysk jest używany w 100%:

Widać, że dysk 'cmdk1' ma sporo operacji odczytu.
Za pomocą skryptu DTrace 'rwbytype', znajdującego się w pakiecie DTrace Toolkit (DTT) sprawdziłem jakie procesy używają I/O:Widać, że najwięcej danych odczytuje rsync z PIDem 5981.

Kolejny skrypt z DTT 'pfilestat' pokaże statystyki otwartych plików danego procesu:
# /opt/DTT/Proc/pfilestat 5981

Widać, że proces odczytuje sporo z deskryptora pliku nr 0.
Aby dowiedzieć się więcej o tym pliku wystarczy użyć komendy 'pfiles' z numerem PID:
# pfiles 5981


Teraz już wiadomo dlaczego rsync 'zatrzymał' się na chwilę z kopiowaniem danych.
W tym przypadku porównuje sumy kontrolne źródłowego i docelowego pliku, ponieważ plik został zmodyfikowany od ostatniego kopiowania.
Porównywany plik jest obrazem dysku wirtualnej maszyny VirtualBox'a i zajmuje 13GB, dlatego też ta operacja zatrzymała 'progress' jaki pokazuje rsync.

Aby przyśpieszyć kopiowanie plików usunąłem ten plik z docelowego miejsca, jednocześnie mając jego kopię w snapshotach ZFS.

piątek, 8 stycznia 2010

Własny profil RBAC - mini howto

Czasami pojawia się problem, gdzie użycie profilu RBAC wydaje się idealnym rozwiązaniem.
W Solarisie mamy kilkaset gotowych profili. Bardzo łatwo jednak utworzyć nowy profil, pod specyficzne rozwiązanie.

Podam bardzo prosty przykład jak to uczynić:

Dodajemy linijkę definiującą nazwę profilu w pliku /etc/security/prof_attr:

echo "My Profile::::" >> /etc/security/prof_attr


Dodajemy linijkę definiującą jaką aplikację z jakim UIDem możemy uruchamiać w pliku /etc/security/exec_attr:

echo "My Profile:solaris:cmd:::/usr/local/sbin/my_app:uid=345" >> /etc/security/exec_attr

W tym przykładzie użytkownik posiadający profil 'My Profile' będzie mógł uruchomić aplikację '/usr/local/sbin/my_app' jako UID=345.

Nadajemy profil 'My Profile' użytkownikowi 'user123':

usermod -P "My Profile" user123

UWAGA, 'usermod -P' zmienia uprawnienia profili, warto zauważyć jakie profile ma dany user, aby nie odebrać sobie przypadkowo uprawnień.


Oto przykład, jak działa nowy profil: