niedziela, 15 lutego 2009

ERROR: lulib_umount: failed to umount BE

Taki błąd może pojawić się podczas usuwania starego środowiska uruchomieniowego lub podczas aktywacji nowego BE, gdy mamy ZFS jako główny system plików.

ludelete -n SXCE103
System has findroot enabled GRUB
Checking if last BE on any disk...
ERROR: lulib_umount: failed to umount BE: .
ERROR: This boot environment is the last BE on the above disk.
ERROR: Deleting this BE may make it impossible to boot from this disk.
ERROR: However you may still boot solaris if you have BE(s) on other disks.
ERROR: You *may* have to change boot-device order in the BIOS to accomplish this.
ERROR: If you still want to delete this BE , please use the force option (-f).
Unable to delete boot environment.


Dlaczego się tak dzieje?
Ponieważ jest nieprawidłowa kolejność systemów plików w plikach definiujących środowiska uruchomieniowe LiveUpgrade.

Zakładamy, iż informacje o środowisku uruchomieniowym 'SXCE103' są w pliku '/etc/lu/ICF.1'.
Poprawna kolejność powinna wyglądać tak:

SXCE103:/export:rpool/export:zfs:0
SXCE103:/export/home:rpool/export/home:zfs:0
SXCE103:/export/home/estibi:rpool/export/home/estibi:zfs:0

Czyli najpierw system plików ojciec, potem dzieci :)

Naprawienie kolejności systemów plików w pliku definiującym dane środowisko uruchomieniowe powinno pomóc.

niedziela, 8 lutego 2009

ZFS i użycie pamięci - mini howto

Jak sprawdzić ile pamięci używa ZFS w danym momencie na ARC Cache:

# kstat -m zfs -s c
module: zfs instance: 0
name: arcstats class: misc
c 67108864

Tutaj widzimy, że jest to 67MB.Jak sprawdzić jaką ilość pamięci może maksymalnie użyć:

# kstat -m zfs -s c_max
module: zfs instance: 0
name: arcstats class: misc
c_max 200000000

Tutaj widzimy, że jest to ok 200MB.Aby ZFS nie używał więcej niż 200MB na swój ARC Cache wystarczy dopisać
do pliku "/etc/system" następującą linijkę:

set zfs:zfs_arc_max = 200000000

środa, 4 lutego 2009

xVM i Windows XP

Podczas instalacji Windowsa XP jako wirtualna maszyna na xVM
pojawia się problem po restarcie Windowsa (podczas instalacji).

Instalator Windows potrzebuje płytę instalacyjną,
jednak płyta instalacyjna jest tymczasowo dołączana na czas instalacji (do restartu) przez 'virt-install'.

Aby dodać obraz płyty instalacyjnej do domeny xVM na stałe wystarczy wpisać:

virsh attach-disk mojadomena /data/winxp_pro.iso hdc --type cdrom --driver file --mode readonly

Napęd cdrom pojawia się automatycznie w domenie (bez konieczności restartu).

poniedziałek, 2 lutego 2009

Solaris i HP Smart Array Controller Driver

Na niektórych serwerach HP mamy kontrolery dyskowe 'HP Smart Array'.
Domyślnie nie ma do nich sterowników na płytach instalacyjnych Solarisa/OpenSolarisa, tak więc system nie widzi dysków twardych.

Jeśli używamy Solaris 10, to można pobrać sterowniki ze strony hp:
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1220948930/v46783/CPQary3-1.90-solaris10-i386.tar.gz

Sterowniki te nie współpracują z Solaris Express (przynajmniej instalator ich nie widzi).

Można to łatwo obejść.Oto struktura archiwum:
$ ls -alh
total 4474
drwxr-xr-x 5 estibi staff 10 kw 1 2008 .
drwx------ 3 estibi staff 7 lut 2 10:06 ..
-rw-r--r-- 1 estibi staff 1,4M kw 1 2008 CPQary3.144
-rw-r--r-- 1 estibi staff 516K kw 1 2008 CPQary3.iso
drwxr-xr-x 3 estibi staff 3 kw 1 2008 CPQary3.pkg
drwxr-xr-x 3 estibi staff 4 kw 1 2008 DU
-rw-r--r-- 1 estibi staff 20K kw 1 2008 LICENSE.CPQary3
-rw-r--r-- 1 estibi staff 1,3K kw 1 2008 README.CPQary3
-rw-r--r-- 1 estibi staff 17K kw 1 2008 RELEASENOTES.CPQary3
drwxr-xr-x 2 estibi staff 3 kw 1 2008 tools


Katalog 'DU' nagrywamy na płytę.
Na pendrive też można nagrać, jednak na systemie pcfs (lub jak kto woli fat, lub vfat) system nie rozróżnia małych i dużych liter,
a katalog 'DU' musi być widoczny jako 'DU',
system widzi go jednak jako 'du'...


Przed nagraniem należy zmienić 2 elementy:

$ cd DU/
$ ls -alh
total 11
drwxr-xr-x 3 estibi staff 4 kw 1 2008 .
drwxr-xr-x 5 estibi staff 10 kw 1 2008 ..
-rw-r--r-- 1 estibi staff 4 kw 1 2008 release.def
drwxr-xr-x 3 estibi staff 3 kw 1 2008 sol_210


$ vi release.def
$ cat release.def
211

$ mv sol_210 sol_211
$ ls -alh
total 11
drwxr-xr-x 3 103 staff 4 lut 2 12:00 .
drwxr-xr-x 3 root root 3 lut 2 12:00 ..
-rw-r--r-- 1 103 staff 4 lut 2 12:00 release.def
drwxr-xr-x 3 103 staff 3 kw 1 2008 sol_211

Nagrywamy cały katalog na płytę (tutaj dvd+rw):

$ growisofs -Z /dev/rdsk/c4t0d0s2 -R -J plyta-hp-sxce
WARNING: /dev/rdsk/c4t0d0s2 already carries isofs!
About to execute 'mkisofs -R -J plyta-hp-sxce | builtin_dd of=/dev/rdsk/c4t0d0s2 obs=32k seek=0'
Setting input-charset to 'UTF-8' from locale.
/dev/rdsk/c4t0d0s2: "Current Write Speed" is 4.1x1385KBps.
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 2698
Total directory bytes: 16384
Path table size(bytes): 124
Max brk space used 22000
266 extents written (0 MB)
builtin_dd: 272*2KB out @ average 0.0x1385KBps
/dev/rdsk/c4t0d0s2: flushing cache
/dev/rdsk/c4t0d0s2: stopping de-icing
/dev/rdsk/c4t0d0s2: writing lead-out

Przy startowaniu systemu SXCE, wybieramy '5' zmieniamy płytę instalacyjną na płytę ze sterownikiem.