niedziela, 15 lutego 2009

ERROR: lulib_umount: failed to umount BE

Taki błąd może pojawić się podczas usuwania starego środowiska uruchomieniowego lub podczas aktywacji nowego BE, gdy mamy ZFS jako główny system plików.

ludelete -n SXCE103
System has findroot enabled GRUB
Checking if last BE on any disk...
ERROR: lulib_umount: failed to umount BE: .
ERROR: This boot environment is the last BE on the above disk.
ERROR: Deleting this BE may make it impossible to boot from this disk.
ERROR: However you may still boot solaris if you have BE(s) on other disks.
ERROR: You *may* have to change boot-device order in the BIOS to accomplish this.
ERROR: If you still want to delete this BE , please use the force option (-f).
Unable to delete boot environment.


Dlaczego się tak dzieje?
Ponieważ jest nieprawidłowa kolejność systemów plików w plikach definiujących środowiska uruchomieniowe LiveUpgrade.

Zakładamy, iż informacje o środowisku uruchomieniowym 'SXCE103' są w pliku '/etc/lu/ICF.1'.
Poprawna kolejność powinna wyglądać tak:

SXCE103:/export:rpool/export:zfs:0
SXCE103:/export/home:rpool/export/home:zfs:0
SXCE103:/export/home/estibi:rpool/export/home/estibi:zfs:0

Czyli najpierw system plików ojciec, potem dzieci :)

Naprawienie kolejności systemów plików w pliku definiującym dane środowisko uruchomieniowe powinno pomóc.

Brak komentarzy: