poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Jak dodać VNIC do domeny w xVM?

Najpierw tworzymy VNIC:

# dladm create-vnic -l e1000g0 myvnic

Dodajemy do domeny xVM:

# virsh attach-interface mydomain bridge myvnic --script vif-dedicated

czwartek, 16 kwietnia 2009

Klonowanie stref - mini HOWTO

Prosty przyklad.
Zakladam, ze strefa 'linux03-test' jest juz skonfigurowana za pomoca 'zonecfg'.


# zfs create -o quota=30g rpool/zones/linux03-test

# chmod 700 /zones/linux03-test

# zoneadm -z linux02 halt

# zoneadm -z linux03-test clone -s rpool/zones/linux02@backup_090416_12-28-22 linux02
Copying /zones/linux02/.zfs/snapshot/backup_090416_12-28-22...

# zoneadm list -cv
ID NAME STATUS PATH BRAND IP
0 global running / native shared
- linux02 installed /zones/linux02 lx shared
- linux01 installed /zones/linux01 lx shared
- linux03-test installed /zones/linux03-test lx shared

# zoneadm -z linux02 boot
# zoneadm -z linux03-test boot

# zoneadm list -cv
ID NAME STATUS PATH BRAND IP
0 global running / native shared
3 linux02 running /zones/linux02 lx shared
4 linux03-test running /zones/linux03-test lx shared
- linux01 installed /zones/linux01 lx shared

Skrypt do tworzenia snapshotow ZFS

Prosty skrypt do crontaba.
Wrzucam to tutaj, aby nie pisac go ciagle od zera..

#!/bin/sh

PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/opt/csw/bin:/usr/sfw/bin:/usr/sbin
export PATH
CUR_DATE=`date '+%y%m%d_%H-%M-%S'`

for FS in `zfs list -t filesystem,volume -H -o name | sed '/dump/d' | sed '/swap/d'`
do
echo "Creating snapshot: ${FS}@backup_${CUR_DATE}"
zfs snapshot ${FS}@backup_${CUR_DATE}
done

# EOF

piątek, 3 kwietnia 2009