piątek, 22 maja 2009

poniedziałek, 18 maja 2009

FreeBSD: chflags -R noschg

Post nie jest związany z Solarisem, jednak dotyczy dosyć ciekawego problemu:

# uname -r
6.4-STABLE
# pwd
/home/root/bin
# mount | grep /home
/dev/da0s1d on /home (ufs, local, soft-updates)
# ls -alh
total 22
drwxrwxrwx 2 root wheel 1.0K Oct 6 2008 .
drwxrwxrwx 6 root wheel 1.0K May 18 08:49 ..
-r-sr-xr-x 1 root wheel 18K Jul 12 2007 rcp
# chmod 755 rcp
chmod: rcp: Operation not permitted
# rm -f rcp
rm: rcp: Operation not permitted
#
# chflags -R noschg rcp
# rm -r rcp
#

niedziela, 3 maja 2009

ekg w OpenSolaris 2009.06

# Pobieramy libgadu i instalujemy je w /home/estibi/ekg/
wget -c http://toxygen.net/libgadu/files/libgadu-1.8.2.tar.gz
gtar xvf libgadu-1.8.2.tar.gz

cd libgadu-1.8.2

./configure --prefix=/home/estibi/ekg/
time make && make install

# Instalujemy ncurses (potrzebne do kompilacji ekg)
pfexec pkg install -v SUNWncurses

# Pobieramy i instalujemy ekg w /home/estibi/ekg/
gtar xvf ekg-20090502.tar.gz
cd ekg-20090502

export PATH=/usr/gnu/bin:${PATH}

./configure "CFLAGS=-I $HOME/ekg/include" "LDFLAGS=-L ${HOME}/ekg/lib -L /usr/gnu/lib -R ${HOME}/ekg/lib -R /usr/gnu/lib" --prefix=/home/estibi/ekg/

time make && make install

# Uruchamiamy /home/estibi/ekg/bin/ekg