niedziela, 3 maja 2009

ekg w OpenSolaris 2009.06

# Pobieramy libgadu i instalujemy je w /home/estibi/ekg/
wget -c http://toxygen.net/libgadu/files/libgadu-1.8.2.tar.gz
gtar xvf libgadu-1.8.2.tar.gz

cd libgadu-1.8.2

./configure --prefix=/home/estibi/ekg/
time make && make install

# Instalujemy ncurses (potrzebne do kompilacji ekg)
pfexec pkg install -v SUNWncurses

# Pobieramy i instalujemy ekg w /home/estibi/ekg/
gtar xvf ekg-20090502.tar.gz
cd ekg-20090502

export PATH=/usr/gnu/bin:${PATH}

./configure "CFLAGS=-I $HOME/ekg/include" "LDFLAGS=-L ${HOME}/ekg/lib -L /usr/gnu/lib -R ${HOME}/ekg/lib -R /usr/gnu/lib" --prefix=/home/estibi/ekg/

time make && make install

# Uruchamiamy /home/estibi/ekg/bin/ekg

1 komentarz:

migi pisze...

Teraz prosimy o to samo w repozytorium IPS /contrib :)