środa, 11 maja 2011

Lokalne repozytorium OpenIndiana - mini howto

Cel: utworzenie lokalnego repozytorium IPS OpenIndiana dla buildu oi_148 działające na porcie 8080.

1. Najlepiej utworzyć repozytorium na systemie z tą samą wersją IPS (tutaj b148).
2. Pobieramy repozytorium dla buildu b148:

wget -c http://dlc.openindiana.org/repos/oi_148.tar.bz2

3. Weryfikujemy sumy kontrolne archiwum z sumami zawartymi w pliku http://dlc.openindiana.org/repos/oi_148.tar.bz2.md5:

digest -a md5 oi_148.tar.bz2

4. Rozpakowujemy archiwum do docelowego katalogu np /repo/:

cd /repo/ && gtar xjf ~/oi_148.tar.bz2

5.Dodajemy dedykowaną instancję serwisu pkg/server:

svccfg -s svc:/application/pkg/server add oi_148 
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 addpg pkg application
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 setprop pkg/inst_root=/repo/oi_148
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 setprop pkg/port=8080
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 setprop pkg/pkg_root=/
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 setprop pkg/readonly=true
svccfg -s svc:/application/pkg/server:oi_148 setprop pkg/threads=50

6. Upewniamy się, że publisher repozytorium jest openindiana.org:

/usr/lib/pkg.depotd -p 8080 -d /repo/oi_148 --set-property publisher.prefix=openindiana.org
(tutaj po wystartowaniu serwera zabijamy go za pomocą CTRL-C)

7. Startujemy serwis repozytorium:

svcadm refresh svc:/application/pkg/server:oi_148
svcadm enable svc:/application/pkg/server:oi_148

8. IPS powinien już działać, można ustawić publishera dla openindiana.org na lokalnym hoście:

pkg set-publisher -O http://localhost:8080 openindiana.org

Oczywiście repozytorium nie ogranicza się tylko do localhostu.

Brak komentarzy: