piątek, 2 października 2009

opensolaris tlen plugin

Dla tych, co potrzebują plugin komunikatora Tlen.pl na OpenSolaris'owym Pidginie ;)

Pobieramy kompilator i odpowiednie zależności z repozytorium OpenSolaris:
# pkg install -v SUNWgnome-common-devel SUNWxwinc SUNWgnome-base-libs gcc-dev SUNWgtar

Potrzebne są również źródła samego plugina:
$ wget -c http://nic.com.pl/~alek/pidgin-tlen/pidgin-tlen-20090811.tar.gz

Po rozpakowaniu paczki, należy delikatnie wyedytować plik Makefile:
$ gtar xvzf pidgin-tlen-20090811.tar.gz
pidgin-tlen-20090811
pidgin-tlen-20090811/README
pidgin-tlen-20090811/Makefile
pidgin-tlen-20090811/tlen_48.png
pidgin-tlen-20090811/tlen_22.png
pidgin-tlen-20090811/tlen_16.png
pidgin-tlen-20090811/tlen.h
pidgin-tlen-20090811/tlen.c
pidgin-tlen-20090811/auth.c
pidgin-tlen-20090811/wb.h
pidgin-tlen-20090811/wb.c
pidgin-tlen-20090811/chat.h
pidgin-tlen-20090811/chat.c
pidgin-tlen-20090811/avatar.h
pidgin-tlen-20090811/avatar.c
pidgin-tlen-20090811/Makefile.mingw$ diff -u Makefile ../../pidgin-tlen-20090811/Makefile
--- Makefile 2009-08-24 13:23:53.000000000 +0200
+++ ../../pidgin-tlen-20090811/Makefile 2009-10-02 00:35:39.145438858 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
CC?= gcc
-LOCALBASE?= /usr/local
+LOCALBASE?= /usr
DESTDIR?=

CFLAGS+=`PKG_CONFIG_PATH=${LOCALBASE}/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` \
@@ -25,11 +25,11 @@
ectags -Ra /usr/obj/ports/pidgin-2.5.5/pidgin-2.5.5/

install:
- install -d -o root -g wheel ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/
- install -o root -g wheel libtlen.so ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/
+ ginstall -d -o root -g sys ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/
+ ginstall -o root -g sys libtlen.so ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/
for i in 16 22 48; do \
- install -d -o root -g wheel ${DESTDIR}${LOCALBASE}/share/pixmaps/pidgin/protocols/$$i/; \
- install -o root -g wheel tlen_$$i.png \
+ ginstall -d -o root -g sys ${DESTDIR}${LOCALBASE}/share/pixmaps/pidgin/protocols/$$i/; \
+ ginstall -o root -g sys tlen_$$i.png \
${DESTDIR}${LOCALBASE}/share/pixmaps/pidgin/protocols/$$i/tlen.png; \
doneDla ułatwienia, tak powinien wyglądać plik Makefile po zmianach:
$ cat Makefile
CC?= gcc
LOCALBASE?= /usr
DESTDIR?=

CFLAGS+=`PKG_CONFIG_PATH=${LOCALBASE}/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` \
-I${LOCALBASE}/include \
-fPIC \
-Wall
DATE= `grep TLEN_VERSION tlen.h | awk '{print $$3}' | sed -e 's/"//g'`

.c.o:
$(CC) -c $< $(CFLAGS) OBJS= tlen.o auth.o chat.o wb.o avatar.o all: ${OBJS} $(CC) -shared -fPIC -o libtlen.so ${OBJS} clean: rm -f ${OBJS} libtlen.so *.core tags: *.c *.h rm -f tags ectags . ectags -Ra /usr/obj/ports/pidgin-2.5.5/pidgin-2.5.5/ install: ginstall -d -o root -g sys ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/ ginstall -o root -g sys libtlen.so ${DESTDIR}${LOCALBASE}/lib/purple-2/ for i in 16 22 48; do \ ginstall -d -o root -g sys ${DESTDIR}${LOCALBASE}/share/pixmaps/pidgin/protocols/$$i/; \ ginstall -o root -g sys tlen_$$i.png \ ${DESTDIR}${LOCALBASE}/share/pixmaps/pidgin/protocols/$$i/tlen.png; \ done dist: clean rm -f pidgin-tlen-${DATE}.tar.gz rm -rf pidgin-tlen-${DATE} mkdir pidgin-tlen-${DATE} cp README* avatar.[ch] chat.[ch] wb.[ch] auth.c tlen.[ch] tlen_*.png Makefile* pidgin-tlen-${DATE} tar zcvf pidgin-tlen-${DATE}.tar.gz pidgin-tlen-${DATE} rm -rf pidgin-tlen-${DATE} .PHONY: tags
Przed kompilacją pluginu należy zmodyfikować zmienną PATH, aby narzędzia GNU były wyszukiwane jako pierwsze:

# export PATH=/usr/gnu/bin:${PATH}

Czyścimy pliki z poprzednich kompilacji:
# gmake clean
rm -f tlen.o auth.o chat.o wb.o avatar.o libtlen.so *.core


Plugin jest mały, tak więc kompilacja trwa moment:
# gmake
cc -c tlen.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c auth.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c chat.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c wb.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -c avatar.c `PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig pkg-config pidgin --cflags` -I/usr/local/include -fPIC -Wall
cc -shared -fPIC -o libtlen.so tlen.o auth.o chat.o wb.o avatar.oPo kompilacji instalujemy plugin w systemie:
# gmake install
ginstall -d -o root -g sys /usr/lib/purple-2/
ginstall -o root -g sys libtlen.so /usr/lib/purple-2/
for i in 16 22 48; do \
ginstall -d -o root -g sys /usr/share/pixmaps/pidgin/protocols/$i/; \
ginstall -o root -g sys tlen_$i.png \
/usr/share/pixmaps/pidgin/protocols/$i/tlen.png; \
done

1 komentarz:

Schism pisze...

super, wszystko działa - dzięki