sobota, 7 czerwca 2008

lofi mount

Od buildu 91 nie trzeba używać lofiadm, aby zamontować obraz płyty CD/DVD.

Wystarczy samo mount:

# mount -F hsfs -o ro /mnt/new/sxce90.iso /mnt/x
# ls /mnt/x/
autorun.inf JDS-THIRDPARTYLICENSEREADME
autorun.sh License
boot README.txt
Copyright sddtool
DeveloperTools Solaris_11
installer Sun_HPC_ClusterTools
#
# mount | grep /mnt/x
/mnt/x on /mnt/new/sxce90.iso read only/nosetuid/nodevices/noglobal/maplcase/rr/traildot/dev=2400001 on So cz 7 09:17:28 2008

Brak komentarzy: