środa, 23 kwietnia 2008

Solaris 10 update 5 i Live Upgrade

Ci, którzy myślą o aktualizacji Solarisa 10 do wersji u5 korzystając z
Live Upgrade, muszą jeszcze trochę poczekać na odpowiednie łatki...
Tzn łatka istnieje (137322-01), ale trzeba mieć wykupiony support aby
ją pobrać.

Można jednak to trochę obejść ... ;)
Na Solaris 10u4 usuwamy paczkę SUNWbzip:

# pkgrm SUNWbzip

The following package is currently installed:
SUNWbzip The bzip compression utility
(i386) 11.10.0,REV=2005.01.08.01.09

Do you want to remove this package? [y,n,?,q] y

## Removing installed package instance
## Verifying package dependencies in global zone
WARNING:
The package depends on the package
currently being removed.
Dependency checking failed.

Do you want to continue with the removal of this package [y,n,?,q] y
## Processing package information.
## Removing pathnames in class
/usr/lib/llib-lbz2.ln
/usr/lib/llib-lbz2
/usr/lib/libbz2.so.1
/usr/lib/libbz2.so
/usr/lib/amd64/llib-lbz2.ln
/usr/lib/amd64/libbz2.so.1
/usr/lib/amd64/libbz2.so
/usr/lib/amd64
/usr/lib
/usr/include/bzlib.h
/usr/include
/usr/bin/bzmore
/usr/bin/bzless
/usr/bin/bzip2recover
/usr/bin/bzip2
/usr/bin/bzgrep
/usr/bin/bzfgrep
/usr/bin/bzegrep
/usr/bin/bzdiff
/usr/bin/bzcmp
/usr/bin/bzcat
/usr/bin/bunzip2
/usr/bin
/usr
## Updating system information.

Removal of was successful.
Następnie instalujemy paczkę SUNWbzip z płyty od Solaris 10u5 :)


# pkgadd -d . SUNWbzip

Processing package instance from

The bzip compression utility(i386) 11.10.0,REV=2005.01.08.01.09

[ pełno zbędnych informacji ]

Installing The bzip compression utility as

## Installing part 1 of 1.
/usr/bin/7z
/usr/bin/7za
/usr/bin/7zr
/usr/bin/bzdiff
/usr/bin/bzgrep
/usr/bin/bzip2
/usr/bin/bzip2recover
/usr/bin/bzmore
/usr/bin/p7zip
/usr/include/bzlib.h
/usr/lib/7z/7z.so
/usr/lib/7z/Codecs/Rar29.so
/usr/lib/amd64/libbz2.so
/usr/lib/amd64/libbz2.so.1
/usr/lib/amd64/llib-lbz2.ln
/usr/lib/libbz2.so
/usr/lib/libbz2.so.1
/usr/lib/llib-lbz2
/usr/lib/llib-lbz2.ln
/usr/share/man/man1/7z.1
/usr/share/man/man1/7za.1
/usr/share/man/man1/7zr.1
/usr/share/man/man1/p7zip.1
[ verifying class ]
/usr/bin/bunzip2
/usr/bin/bzcat
/usr/bin/bzcmp
/usr/bin/bzegrep
/usr/bin/bzfgrep
/usr/bin/bzless

Installation of was successful.Teraz synchronizujemy nowe BE:

# time lumake -n be2_s10u5

Creating configuration for boot environment .
Source boot environment is .
Determining the split file systems of .
Determining the merge point of .
Determining the size and inode count for the split filesystem of .
Creating boot environment .
Checking for GRUB menu on boot environment .
The boot environment does not contain the GRUB menu.
Creating file systems on boot environment .
Creating file system for in zone on .
Mounting file systems for boot environment .
Calculating required sizes of file systems for boot environment .
Populating file systems on boot environment .
Checking selection integrity.
Integrity check OK.
Populating contents of mount point .
Copying.
[ itd, itp ]Dalej można już standardomo (luupgrade, luactivate).


Dlaczego takie obejście?
Ponieważ system potrzebuje 7zip do aktualizacji do Solaris 10 update 5.

Brak komentarzy: